کارگاه‌های مشاوره‌ای محمدرضا پوردستمالچی

کارگاه مشاوره‌ای شماره1

با موضوعات :

برنامه ریزی با 10 اصل علمی

تکمیل تمامی مباحث و اقدامات باقی مانده سال های پایه

روش های مقابله با اهمال کاری

سخنران: محمدرضا پوردستمالچی

جمعه 4 آذر ساعت 10:00