کارگاه‌های مشاوره‌ای محمدرضا پوردستمالچی

متفاوت‌ترین کارگاه مشاوره‌ای

ویژه کنکور تیرماه 1402

با موضوعات :

مسیر رسیدن به تمامی اهداف در 8 مرحله

افزایش سرعت پیشروی با تغییر استراتژی تا نوروز 

ایجاد؛تقویت و حفظ انگیزه درونی

سخنران: محمدرضا پوردستمالچی

جمعه 14 بهمن ساعت14:00