کارگاه‌های مشاوره‌ای محمدرضا پوردستمالچی

کارگاه مشاوره‌ای یادگیری بدون فراموشی

با موضوعات :

روش‌های صحیح خلاصه‌نویسی

روش صحیح و فواصل استاندارد مرور

اصول تست‌زنی به شیوه آموزشی 

 

سخنران: محمدرضا پوردستمالچی

جمعه 8 مهر ساعت 13:45