کارگاه‌های مشاوره‌ای

-برنامه ویژه 2 هفته پایانی کنکور دی

به همراه بهترین اقدامات برای کنکور دی 

-تکنیک‌ها و تمرینات تندخوانی با درک‌بالا

افزایش سرعت مطالعه تا ۳ برابر 

-تکمیل اقدامات ومباحث سال‌های پایه و دوازدهم

پیش جمعبندی تمام مباحث بر اساس برنامه امتحانات 

-تسلط بر آزمون با تکنیک‌های هنر آزمون دادن

حداکثر بازدهی در جلسه آزمون و کنترل شرایط

-کسب مهارت و تکنیک‌های تست زنی به شیوه آموزشی و زماندار

آشنایی با زاویه دید طراحان کنکور،تکمیل آموخته‌ها و افزایش سرعت تست زنی