انتخاب رشته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ابتدا یک جلسه با یکی از دستیاران ارشد آقای پوردستمالچی(از مشاوران برجسته تهران )خواهید داشت که در این جلسه انتخاب‌های شما معین می‌گردد.

بلافاصله پس از اتمام جلسه فردی با مشاور ارشد در همان روز یک جلسه فردی دیگر با مشاوران ناظر جهت کنترل وقطعی کردن انتخاب‌های شما برگزار می شود که در ازین مرحله انتخاب رشته شما به پایان میرسد و میتوانید وارد سایت دانشگاه ازاد نمایید.

اما در صورت تمایل یک جلسه اختیاری فردی توسط محمدرضا پوردستمالچی جهت کنترل انتخاب‌های شما برگزار میشود.