طرح مشاوره سالیانه

طـــــــرح مشاوره سالیانه

طرح مدارس
گزارش های مدیریتی

1-   پیگیری وضعیت آموزشی و مشاورهای دانش آموزان

 2-  پیگیری روند اجرای برنامه های مشاوره‌ای

3-  گزارش وضعیت برگزاری جلسات، غایبین و...

4 - کارنامه‌های مشاورهای

 

جلسات آموزشی و مشاوره‌ای ویژه مدارس

5 - جلسه مشاورهای محمدرضا پوردستمالچی

6 - مشارکت در جلسات شورای دبیران مدرسه

7 - کارگاه‌های تخصصی ویژه دانش آموزان و خانواده

 

مشاوره‌های مدیریتی (اختیاری)

8 - همکاری در تدوین طرح درس

9 - جلسات تصمیم سازی در مورد مسائل کلی مدرسه

10 - همکاری در تکمیل کادر آموزشی

11 - همکاری در افزایش جذب مدرسه (برگزاری همایش و... )

طرح پایه
دانش آموزان پایه نهم ، دهم ویازدهم

-طرح حضوری

1-جلسات مشاوره گروهی(کارگاه های مشاوره‌ای)

کارگاه هاي مشاوره اي دانش آموزان سال یازدهم با سخنراني محمدرضا پوردستمالچي برگزار مي گردد. محتواي اين کارگاه ها شامل آموزش اصول صحيح برنامه ريزي درسي در دوره های مختلف، پاسخگويي به سؤالات دانش آموزان، برگزاري اقدامات انگیزشی و روانشناسي و فيلم هاي مشاوره اي است. همچنین در برخی از کارگاه ها با حضور کارشناسان متخصص در حوزه های تغذیه، سلامت، ورزش، خواب و ...، مطالب مورد نیاز دانش آموزان و داوطلبان ارائه می شود.

2-جلسات مشاوره فردی(مشاوران همراه)

جلسات مشاوران همراه هر دو هفته یکبار به مدت 45 دقیقه در روز و ساعتی مشخص که با هماهنگی مشاور همراه و دانش آموز مشخص می شود(در محل مرکز مشاوره تشکیل می شود.)مشاوران همراه متناسب با ویژگی های شخصیتی هر دانش آموز و بوسیله برگزاری آزمون تعیین تیپ شخصیت انتخاب می شوند.

3- خدمات ویژه اولیاء

علاوه بر خدماتی که مرکز مشاوره به دانش آموزان ارائه ميدهد، خدمات زير نيز به منظور هماهنگي هرچه بيشتر اولياء با اهداف تحصيلي و موفقیت هرچه بیشتر دانش آموزان ارائه میشود:

-جلسات حضوری مشاوران همراه با اولیاء(3 بار در سال)
-تماس تلفنی مشاوران همراه در هر دوره
-تماس تلفنی معاونت واحد هماهنگی(به صورت سالانه)
-ارائه کارنام ههاي مشاوره اي عملکرد جزئی دانش آموزان(2 بار در سال)
-خدمات اختصاصی اینترنتی

4-خدمات مشاوره ای اختصاصی اینترنتی

دانش آموزان و اولياء مي توانند با مراجعه به سايت مرکز مشاوره و وارد کردن نام کاربری خود، از خدمات اختصاصي اینترنتی مرکز مشاوره بهره مند شوند. این خدمات شامل موارد زیر است:

-محتواهای تصویری مشاوره اي             -آمار و اطلاعات مهم

-اطلاعات رشته ها و دانشگاه ها           -مطالب اختصاصی ویژه کارگاه ها

-مقالات مشاوره اي                             -پرسش و پاسخ

-خدمات ویژه اولیا

5-طرح جامع سنجش یکپارچه

در این طرح، ویژگ یهای روانشناختی دانش آموزان در طول سال تحصیلی مورد پایش قرار گرفته تا این خصوصیات در حد مطلوبی حفظ شده و یا ارتقا پیدا کند. طرح جامع سنجش یکپارچه براساس منابع معتبر علمی دنیا طراحی شده و می تواند نقش موثری در روند مشاوره تحصیلی ایفا کند. با تشخیص به موقع شرایط روانشناختی و ارائه راهکارهای مرتبط با آن توسط مشاور، روند مشاوره هر دانش آموز در مرکز مشاوره با توجه به نیازهای او متفاوت خواهد بود.

-طرح غیرحضوری

با هدف ارائه خدمات مشاوره اي آموزشی به دانش آموزان در تمام سطوح کشور،مرکز مشاوره بر آن شده است که خدمات غیرحضوري خود را مشابه خدمات حضوري با همان کیفیت و ویژگی ها و با تغییر روش ارائه در اختیار دانش آموزان خارج از
تهران که امکان حضور در مرکز را ندارند، قرار دهد.این خدمات عبارت اند از:

-پخش زنده اینترنتی کارگا ههاي مشاوره اي
-برگزاري جلسات مشاوره فردي مشاوران همراه به صورت تلفنی
-خدمات اولیاء همانند طرح حضوري
-خدمات اختصاصی سایت همانند طرح حضوري
-طرح سنجش یکپارچه

-خدمات تکمیلی(جلسات مشاوره فردی،کارگاه های تخصصی)

با توجه به نیاز دانش آموزان در بازه هاي مختلف دوران تحصیل، علاوه بر جلسات دوره اي و ثابت با مشاوران همراه، جلسات فردي با هدف بهبود عملکرد، تشخیص موانع پیشرفت و رفع آنها توسط مشاوران ارشد تحصیلی یا روانشناس و درصورت نیاز با
محمدرضا پوردستمالچی برگزار میگردد.

داوطلبان آزمون سراسری 1403
مشاوره های گروهی

1.کارگاه‌های تحصیلی_انگیزشی

کارگاه‌های تحصیلی_انگیزشی با سخنرانی محمدرضا پوردستمالچی برگزار می‌گردد. محتوای این کارگاه‌ها شامل تمامی مهارت‌های مورد نیاز داوطلبان آزمون سراسری، آموزش اصول صحیح برنامه‌ریزی درسی در دوره‌های مختلف‌، هنر آزمون دادن‌، برگزاری اقدامات انگیزشی و روانشناسی و فیلم‌های مشاوره‌ای است. همچنین در برخی از کارگاه‌ها با حضور کارشناسان متخصص در حوزه‌های تغذیه، سلامت‌، ورزش‌، خواب و ... مطالب مورد نیاز دانش‌آموزان ارائه می‌شود. کارگاه‌های تحصیلی - انگیزشی هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین قابل مشاهده خواهد بود.

 

2-  بسته های مشاوره‌ای کارگاه ها

بسته‌های مشاوره‌ای نیز که شامل تمامی موارد مورد نیاز جهت تکمیل آموزش‌های کارگاه‌‌ها (نمونه خلاصه‌نویسی‌ها‌، دفترچه برنامه ریزی دوره‌های مختلف‌، دفترچه تمرینات تمرکز‌ و تند خوانی‌،  هوش‌هیجانی و ...) هستند، در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

 

3-  کلاس‌های مشاوره‌ای هفتگی

کلاس‌های مشاوره‌ای آنلاین به صورت هفتگی در حدود 45 دقیقه و یک روز ثابت در هفته و در پنل اختصاصی داوطلب برگزار می شود. در این کلاس‌ها‌ بخش تحصیلی -  انگیزشی با حضور محمدرضا پوردستمالچی برگزارمی‌شود و بخش‌های دیگر با موضوعات مختلف مانند پرسش و پاسخ روانشناسی، تمرین‌های مشاوره‌ای، مهارت‌های تحصیلی، تغذیه و خواب است.

مشاوره های فردی - هفتگی

1-جلسات مشاوره‌ای فردی

در سال‌های منتهی به آزمون سراسری، به دلیل فشارهای ناشی از حجم مباحث، رقابت، محیط‌های تاثیرگذار، اضطراب و ‌... کنترل شرایط از طرف داوطلبان و به صورت مستقل بسیار دشوار است و موجب کاهش تمرکز داوطلب بر مطالعه و یادگیری می‌شود. به همین دلیل توصیه‌ می‌شود داوطلبان تحت نظارت و با همراهی مشاوران همراه، سال تحصیلی خود را بگذرانند تا بتوانند با آرامش کامل تنها به مطالعه دروس خود پرداخته و برنامه‌ریزی و کنترل تمامی موارد را به ایشان بسپارند. این جلسات هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین قابل برگزاری هستند.

 

2-جلسات پیگیری و گزارش های فردی

در فاصله جلسات حضوری مشاوران همراه با دانش آموزان تماس گرفته و به مدت 10 الی 20 دقیقه روند مطالعاتی و نتایج آزمون‌های داوطلب را کنترل می نمایند‌. همچنین دانش آموزان می‌‌توانند سوالات پیش آمده خود در هفته گذشته را در طول تماس تلفنی بپرسند.

سنجش و ارزیابی

1-آزمون‌های آزمایشی

مشاوران همراه به صورت یک هفته در میان در جلسات آنلاین و حضوری و پس از مشخص نمودن برنامه مطالعاتی داوطلب اقدام به ساخت آزمون ویژه‌ هر داوطلب بر اساس برنامه مطالعاتی می‌نمایند و داوطلب در پنل اختصاصی خود در این آزمون شرکت خواهد کرد.

همچنین مرکز مشاوره‌ در بازه‌های زمانی مختلف (امتحانات، دوران مطالعاتی نوروز و ...) با توجه به استراتژی مطالعه و شرایط داوطلبان آزمون‌های هماهنگ برگزار خواهد کرد.

 

2-نظارت هوشمند تحصیلی بر عملکرد و نتایج

این نظارت در بستر پنل اختصاصی داوطلب با بررسی هوشمند روند اجرای برنامه مطالعاتی، ساعات مطالعه، تست زنی، نتایج آزمون و ... گزارش کاملی از وضعیت فعلی داوطلب ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها با ارائه راهکار‌های مشاوره‌ای کمک شایانی به حرکت رو به رشد داوطلب می‌نماید

مشاوره روانشناسی

1-پرسشنامه‌های روانشناختی

در طول سال داوطلبان بر اساس نتایج پرسشنامه‌های روانشناختی که به صورت آنلاین و در پنل خود پاسخ می‌دهند، توصیه‌های مشاوره‌ای اختصاصی را دریافت می نمایند. این پرسشنامه‌ها به صورت ادواری تکمیل شده و در روند مطالعاتی داوطلب تاثیرگذار هستند.

 

2-وبینار‌های مشاوره ای روانشناختی

پس از برگزاری هر پرسشنامه و همچنین پس از برگزاری کلاس‌های آنلاین هفتگی با محتوای روانشناسی، تمامی فیلم‌ها و محتواهای روانشناسی در بخش وبینار‌های مشاوره‌ای روانشناختی پنل اختصاصی داوطلب قابل دسترس میباشد.

مشاوره سلامت

1-برنامه غذایی

با توجه به مقطع حساس تحصیلی، برنامه غذایی ویژه ای بر اساس اثرات تغذیه بر یادگیری و تقویت کارکرد ذهن و جسم  در پنل اختصاصی داوطلب بارگزاری می شود.

 

2-تمرینات ورزشی

کارشناس ورزش مرکز مشاوره تمرینات ورزشی ساده و قابل اجرا در منزل با توجه به امکانات محدود در منزل را به داوطلبان طبق برنامه ماهانه در پنل داوطلب ارائه می‌دهد.

 

3-وبینارهای مشاوره‌ای سلامت

 هر ماه و پس از انتشار برنامه غذایی و تمرینات ورزشی، کارشناسان این دو رشته طی وبیناری به طور کامل برنامه ماهانه داوطلبان را تشریح می‌نمایند . این وبینار ها

از طریق پنل اختصاصی داوطلب قابل دسترس است.

خدمات ویژه اولیا

الف)مشاوره های گروهی:

1-همایش‌های خانواده موفق

با توجه به اهمیت و تاثیر فراوان شرایط محیطی و خانوادگی بر موفقیت تحصیلی داوطلب و هم چنین نیازمندی داوطلب به داشتن تمرکز، آرامش و امنیت در منزل، بدین منظور مرکز مشاوره همایش‌هایی ویژه اولیاء با سخنرانی محمدرضا پوردستمالچی برگزار خواهد کرد. همچنین همایش های خانواده موفق به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده می‌باشد.

 

2-کارگاه های تخصصی روانشناسی

در طول سال کارگاه‌های تخصصی روانشناسی با موضوعاتی چون مقابله با اهمالکاری، کنترل اضطراب، ایجاد آرامش در فضای خانه و ... ویژه اولیا برگزار خواهد شد. این کارگاه‌ها به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده خواهد بود.

 

3-جلسات آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده به صورت آنلاین و در پنل اختصاصی اولیا برگزار می شود. این جلسات شامل پرسش و پاسخ با روانشناس مرکز، مشاوره‌های خانواده و مشاوره‌‌های سلامت خواهد بود.

 

ب) گزارش پیشرفت تحصیلی و ارزیابی عملکرد:

1-گزارش‌های عملکرد  دانش‌آموز (کارنامه مشاوره‌ای)

والدین می‌توانند به صورت هفتگی در پنل اختصاصی خودمیزان مطالعه، تعداد تست، پیشرفت تحصیلی، تحلیل آزمون‌ها و نتایج  داوطلب را مشاهده نمایند.

 

2-جلسات مشاوره فردی

 ‎‌در طول سال تحصیلی در برخی بازه های زمانی و با توجه به نیاز داوطلبان، پیش‌بینی شده است که جلسه حضوری با اولیا برگزار شود که اصولاً در این جلسات تصمیمات راهبردی مهمی اتخاذ شده و نیازمند حضور قطعی والدین خواهد بود.

 

3-جلسات پیگیری و گزارش‌های فردی

در طول سال تحصیلی  مشاوران همراه مکالمات کوتاهی را نیز  با اولیای داوطلب جهت گزارش روند مطالعه و پیشرفت روند مطالعه و پیشرفت داوطلب خواهند داشت

دریافت مشاوره

_