بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور سراسری

 بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور

مقدمه

دین و زندگی یکی از مهم ترین و امتیاز آورترین دروس کنکور سراسری است. در این مقاله ما به بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور پرداختیم چون این درس بعد از درس عمومی ادبیات بالاترین ضریب را دارد. بنابراین کسب امتیاز این درس باعث تغییر اساسی در رتبه و تراز کنکور شما میشود. این درس دارای 25 سوال است و بهترین زمان تخمینی برای پاسخ 17 الی 20 دقیقه است. سال 1401 شماره سوالات از سوال 51 تا 75 بود.

با ما همراه باشید تا راهکارهای کسب حداکثر نمره از درس دین و زندگی را برایتان تشریح کنیم:

 بررسی وضعیت پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در گروه های مختلف

میزان اهمیت داوطلبان گروه ریاضی و تجربی و انسانی به درس دین و زندگی در سال ها 1400 در میان داوطلبان کنکور تجربی به شرح زیر است:

حدود 11 درصد یعنی 52876 نفر به طور میانگین -18.2 درصد!

حدود 6 درصد یعنی 29047 نفر به طور میانگین 0 درصد!

حدود 53.6 درصد یعنی 260226 نفر به طور میانگین 14.7 درصد!

حدود 16.8 درصد یعنی 52876 نفر به طور میانگین 39.4 درصد!

حدود 7.5 درصد یعنی 45264 نفر به طور میانگین 59.4 درصد!

حدود 2.1 درصد یعنی 10278 نفر به طور میانگین 74.3 درصد!

حدود 0 درصد یعنی 832 نفر به طور میانگین 93 درصد!

حدود 0 درصد یعنی 87 نفر به طور میانگین 100درصد!

طرح ویژه اردوی مطالعاتی نوروز 1402

 

طبق آمارها بر می آید که داوطلبان کنکور تجربی اهمیت زیادی به این درس دارای ضریب 3 نمیدهند. هرچه درصد ها افزایش میابد تعداد داوطلبان نیز کمتر میشود.

 در مورد داوطلبان گروه ریاضی و فنی نیز بررسی به شرح زیر است:

حدود 9.2 درصد یعنی 11758 نفر به طور میانگین -18.0 درصد!

حدود 10.5 درصد یعنی 13300 نفر به طور میانگین 0 درصد!

حدود 56.8 درصد یعنی 71950 نفر به طور میانگین 14.6 درصد!

حدود 13.9 درصد یعنی 17610 نفر به طور میانگین 39.3 درصد!

حدود 6.6 درصد یعنی 8460 نفر به طور میانگین 59.4 درصد!

حدود 1.6 درصد یعنی 2030 نفر به طور میانگین 74.3 درصد!

حدود 0.9 درصد یعنی 1145 نفر به طور میانگین 84.1 درصد!

حدود 0 درصد یعنی 334 نفر به طور میانگین 93.4 درصد!

حدود 0 درصد یعنی 47 نفر به طور میانگین 100 درصد!

مطابق با این آمار میتوان گفت افراد گروه ریاضی و فنی نیز اهمیت زیادی برای درس دین و زندگی قائل نیستند. درصد داوطلبینی که به این درس بین 1 تا 30 درصد پاسخ داده اند 57 درصد بوده.

در مورد داوطلبان گروه انسانی نیز بررسی به شرح زیر است:

حدود 16.9 درصد یعنی 56351 نفر به طور میانگین -18.4درصد!

حدود 7.7 درصد یعنی 25619 نفر به طور میانگین  0 درصد!

حدود 55.3 درصد یعنی 184085 نفر به طور میانگین 14.6درصد!

حدود 11.9 درصد یعنی 39633 نفر به طور میانگین  39.1درصد!

حدود 6 درصد یعنی 20139 نفر به طور میانگین  59.4درصد!

حدود 1.2 درصد یعنی 4324 نفر به طور میانگین  74.2درصد!

حدود 0.5 درصد یعنی 1741 نفر به طور میانگین 83.4درصد!

حدود 0 درصد یعنی 199 نفر به طور میانگین  92.4درصد!

طبق این برآورد نیز بیشترین بازه ای که داوطلبان گروه انسانی در آن تراکم داشتند بین 1 تا 30 درصد بوده است. و این هم همچنان نشان دهنده روند رو به زوال و بی اهمیتی به این درس است.

  بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور نظام جدید

 برای اهمیت درس دین و زندگی طبق کنکور 1401 چند بخش در نظر گرفته شده است:

بخش آیات و روایات ، تعداد سوالات 6، و مجموع درصد 24 درصد

بخش اشعار و احادیث، تعداد سوالات 5، مجموع درصد 20 درصد

بخش متن کتاب، تعداد سوالات 14، مجموع درصد 56 درصد

بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور بخش آیات و روایات

با توجه به این که با پاسخ دادن به این بخش میتوانید به راحتی 24 درصد کسب کنید روی این بخش سرمایه گذاری کنید. آیات را با معنی و مفهوم بخوانید و در صدد حفظ کردن نباشید. درس به درس آیات و روایات را جدا کنید و در یک دفتر جداگانه بنویسید. معانی آن ها را نیز یاداداشت و هایلایت کنید. سعی کنید از هر آیه به یک درک درست برسید و در یک نتیجه کلی درک کنید منظور اصلی از این آیه چه بوده در این صورت شما آماده پاسخگویی به هر سوالی پیرامون آن آیه خواهید بود.

سعی کنید هم از مفهوم آیه هم از ترجمه تک به تک کلمات عربی درک درستی داشته باشید. مرور کردن دفتر یادداشت را فراموش نکنید سعی کنید نکات مهم را یادداشت و هر چند روز آن ها را مرور کنید.

بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور بخش احادیث

این بخش همانطور که گفته شد 5 سوال دارد و 20 درصد را برای شما به ارمغان می آورد. برای این بخش نیز مانند بخش قبلی یک دفتر تهیه کنید. نام روایت کننده احادیث را بنویسید .

در این بخش تکرار و مرور بسیار مهم است. سعی کنید اشعار را نیز حفظ نکنید و از روی مفهوم آن متوجه شعر شوید و آن را درک کنید.

طرح کلاس های جمع بندی پوردستمالچی

 بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور بخش متون کتاب

دقت کنید که در خواندن بخش متون کتاب باید یک سری نکات مهم رعایت شود. زیرا این بخش یکی از مهم ترین بخش ها است و شامل 14 سوال است و در پایان سهم زیادی یعنی 56 درصد برای شما به ارمغان می آورد.

برای خواندن متن کتاب دین و زندگی به ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا یک بار متن کتاب را به طور روزنامه وار بخوانید.

سپس بار دوم دقت بیشتری برای خواندن مطلب به خرج دهید.

بار سوم مطلب را پاراگراف به پاراگراف بخوانید و نکات مهم آن را به خاطر بسپارید.

در حین خواندن نکات مهم سعی کنید خلاصه ای از آن را در دفتری برای خود یادداشت کنید.

نکات مهم را یادداشت کنید؛ هایلایت کردن مطالب را فراموش نکنید.

بلافاصله بعد از خواندن عمقی تست آن درس را بزنید.

بعد از تست زنی نکات مهم و ایرادات خود را یادداشت و آن ها مرور کنید.

 روش کلی مطالعه دین و زندگی برای کنکور سراسری

حتما آیات و روایات را نشانه گذاری و مطالعه کنید. آیات را به شکل مفهومی بخوانید.

اندیشه و تحقیق کتاب را از قلم نیاندازید.

تکرار و تمرین بسیار مهم است

حتما دین و زندگی را به شکل درس به درس و جداگانه مطالعه کنید

نکات خلاصه و مهم را حتما مرور کنید

نمونه سوالات کنکور سال های قبل را در دستور خود قرار دهید

جمع بندی

در این بخش از مجموعه مقالات مرکز مشاوره کنکور پوردستمالچی درباره اینکه چگونه بهترین روش مطالعه دین و زندگی کنکور داشته باشیم صحبت شد. همانطور که در متن مقاله نیز به آن پرداختیم اکثر داوطلبان این درس را در کنکور جدی نمیگیرند در حالی که میتوانند از این فرصت برای گرفتن یک امتیاز عالی با توجه به ضریب 3 دین و زندگی استفاده کنند. با راهکارهای ارائه شده در این مقاله شما میتوانید بهترین نتیجه را از این درس در کنکور بگرید. بنابراین حتما مقاله را مطالعه کنید و در صورتی که سوالی داشتید با ما در میان بگذارید.

مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی

سوالات رایج

✅ ضریب درس دین و زندگی در کنکور سراسری چند است؟

3

✅ مهم ترین بخش های امتحان دین و زندگی در کنکور کدام بخش است؟

متن، اشعار و احادیث، آیات و روایات

✅ چطور دین و زندگی را 100 درصد بزنم؟

این مقاله را مطالعه کن به راحتی میتوانی دین و زندگی را 100 بزنی

✅ دین و زندگی چند سوال در کنکور دارد؟

25 سوال

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *