کارگاه‌های مشاوره‌ای محمدرضا پوردستمالچی تیر آخر

کارگاه مشاوره‌ای تیرآخر

با موضوعات :

▪️چطور در زمان باقیمانده ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت کنیم ؟
▪️چگونه بدون بی دقتی بهترین نتیجه ممکن را در آزمون کسب کنیم ؟
▪️چگونه زمان باقیمانده را به ۳ ماه فرصت مطالعاتی تبدیل کنیم؟
▪️رتبه های برتر چگونه در این زمان با یک جهش علمی به هدفهایشان رسیدند؟
▪️روش صحیح مرور و جمع بندی( ۶ تا ۱۰ بار)

سخنران: محمدرضا پوردستمالچی

پنجشنبه 11 خرداد ساعت 15:00