کارگاه مشاوره ای شماره 9

کارگاه مشاوره ای شماره 9

با موضوعات :

🔹روش صحیح مرور و جمع بندی نهایی

🔸۶-۱۰ بار مرور تمامی مباحث

🔹روش مطالعه و برنامه ریزی در ماههای پایانی
🔸ماههای پایانی مهم ترین دوران مطالعاتی

🔹تکنیک تقویت حافظه
🔸روش یادگیری بدون فراموشش مطلب

🔹روش صحیح مطالعه در امتحانات
🔸کسب ۴۰٪ تاثیر معدg

سخنران: محمدرضا پوردستمالچی

جمعه 28 اردیبهشت ساعت 13:45

کارگاه مشاوره ای کنکور 1403 - کارگاه 9

  • قیمت: 80,000 تومان